Conditii de Utilizare
 
Bine ati venit!
Va multumim pentru utilizarea aplicatiei Electrecord (denumita in continuare “Platforma”).
Utilizarea Platformei este supusa unor conditii de utilizare (denumite in continuare “Contractul de Utilizare” sau “Contractul”), contract incheiat intre dumneavoastra, persoana fizica si Luxrecords S.R.L. (denumita in continuare “Noi” si/sau “Compania”).
 
Informatii privind Compania:
Luxrecords S.R.L.
AdresaBucuresti, Str. Stirbei Voda 104-106
J40/14992/2015; CUI 35309263
Contact: telefon 0768 105 537; e-mail: support@electrecord.com
 
1.        Incheierea Contractului
1.1       Operatiunea de inregistrare a unui cont de utilizator (denumit in continuare “Cont de Utilizator”) impreuna cu validarea acestuia si validarea unei modalitati de plata reprezinta acordul dintre dumneavoastra si Companie in vederea utilizarii Platformei.
1.2       Ulterior luarii la cunostinta a tuturor clauzelor din prezentul Contract si a tuturor clauzelor din termenii si conditiile specifice fiecarui sistem de operare si a celor prevazute in platformele de unde s-au realizat instalarile, respectiv iOS, Android, App Store si Google Play va fi necesara bifarea casutei prin care confirmati ca sunteti de acord cu termenii prezentului Contract privind utilizarea Platformei.
1.3       Contractul va fi considerat ca fiind incheiat in mod valabil doar in momentul receptionarii de catre dumneavoastra a e-mail-ului transmis de catre Companie privind acceptarea achizitionarii a unuia dintre abonamentele disponibile la momentul formularii comenzii.
1.4       Incheierea Contractului confirma indeplinirea de catre dumneavoastra a varstei de 18 ani. In situatia in care varsta dumneavoastra este intre 14 si 18 ani, va rugam sa ne contactati la adresa support@electrecord.com, in vederea stabilirii modalitatii de furnizare a acordului parintilor sau tutorelui in vederea inchieierii Contractului de catre dumneavoastra. Detalii suplimentarea in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal a copiilor le puteti gasi in Politica de confidențialitate.
1.5       Contractul este valabil de la momentul incheierii potrivit art. 1.3 si pana la momentul indeplinirii obligatiilor partilor, respectiv pana la momentul rezilierii acestuia.

2.         Descrierea Platformei
2.1       Compania, prin intermediul Platformei, isi propune sa va puna la dispozitie, spre ascultare, intreg catalogul muzical al casei de discuri care a luat nastere in anul 1932 la Bucuresti, ce a fost denumita “Electrecord”.
2.2       Platforma include peste 20.000 de fonograme in format digital, fonograme care pot fi accesate de catre dumneavoastra doar cu respectarea conditiilor din prezentul Contract si doar in baza unui abonament platit, care se va calcula in functie de perioada selectata.
2.3       Fonogramele care fac parte din continutul Platformei pot fi ascultate prin intermediul uneia dintre cele doua modalitati alese de dumneavoastra, respectiv prin streaming online (Mod Online) si/sau direct din terminalul dumneavoastra, in ultima situatie doar in cazul in care ati optat pentru descarcarea fonogramelor (Mod Offline).

3.        Utilizarea Platformei
3.1       Platforma poate fi utilizata cu respectarea de catre dumneavoastra a conditiei de a avea o conexiune permanenta la internet. Conditia existentei conexiunii permanente este aplicabila si in situatia in care utilizati Platforma de pe un terminal mobil, tableta sau orice alt dispozitiv asemanator, capabil de a se conecta la o retea de date fixe sau mobile. In situatia in care utilizati Platforma de pe un dispozitiv conectat la o retea de date mobile trebuie sa aveti cunostinta despre planul tarifar al furnizorului dumneavoastra de telefonie mobila privind transferul de date. Este important de mentionat faptul ca, in situatia in care utilizati Platforma de pe o retea de date mobile, Compania nu va avea nicio responsabilitate si nu poate fi trasa la raspundere pentru costurile suportate de dumneavoastra privind datele mobile consumate.
3.2       Utilizarea Platformei se adreseaza in principal persoanelor in varsta de cel putin 18 ani. In mod exceptional, Platforma poate fi utilizata si de persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 - 18 ani doar cu acordul parintilor sau a tutorelui. In situatia in care varsta dumneavoastra este intre 14 si 18 ani, va rugam sa ne contactati la adresa de contact support@electrecord.com, pentru stabilirea modalitatii de furnizare a acordului parintilor sau tutorelui in vederea inchieierii Contractului si, finalmente, a utilizarii Platformei. Detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea utilizarii Platformei le puteti gasi in Politica de confidențialitate.
3.3      In vederea utilizarii Platformei este necesara, atat achizitionarea unui anumit tip de abonament, cat si inregistrarea si validarea Contului de Utilizator prin una din urmatoarele metode:

3.4      Compania isi rezerva dreptul de a va refuza furnizarea serviciilor, prin motivarea refuzului, in situatia in care sunt constatate anumite nereguli in urma verificarilor efectuate la validarea Contului de Utilizator.
             Totodata, prin inregistrarea Contului de Utilizator va rugam sa ne furnizati informatii corecte, actuale si complete referitoare la identitatea dumneavoastra, sa va actualizati informatiile furnizate ori de cate ori asupra acestora a intervenit o schimbare si sa va asigurati un nivel securitatea si confidentialitate asupra acestora, inclusiv cu privire la parola de acces prin intermediul careia accesati Platforma. Detalii suplimentare in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal le puteti gasi in Politica de confidențialitate.

4.         Plata serviciilor
4.1       In vederea utilizarii Platformei este necesar ca odata cu validarea Contrului de Utilizator sa achizitionati unul dintre tipurile de abonament afisate. Afisarea categoriilor de abonamente se va asigura prin intermediul Platformei. 
4.2       Promotii si Perioada de proba
          Compania isi rezerva dreptul de a organiza diverse promotii si/sau de a oferi acces gratuit la Platforma pentru/pe durate determinate de timp (denumite in continuare “Perioade de proba – Trial”) in vederea utilizarii si/sau testarii Platformei de catre anumiti utilizatori, care vor fi selectati de Noi prin utilizarea unor criterii obiective si nediscriminatorii.
4.3       Modalitatea de plata
In vederea achizitionarii efective a unui abonament de utilizare a Platformei, indiferent de tipul acestuia, este necesara selectarea prealabila a unei modalitati de plata.
             Modalitatea de plata este diferita, in functie de tipul sistemului de operare pe care dumneavoastra il veti folositi pentru a utiliza Platforma, astfel: Plata abonamentului privind utilizarea Platformei se poate efectua, fie lunar, fie semestrial, fie annual, in functie de durata aceastuia pe care dumneavoastra ati selectat-o.
Prima transa a platii se va efectua la inceputul perioadei de abonare, pentru ca ulterior, plata sa fie debitata automat si mod continuu, in functie de tipul abonamentului, la inceputul fiecarei luni, semestru sau an, pana la momentul dezactivarii reinnoirii automate de catre dumneavoastra sau rezilierea abonamentului, indiferent daca rezilierea a fost initiata de catre dumneavoastra sau de catre Companie.
4.4       In eventualitatea in care doriti retragerea din abonamentul selectat si rambursarea pretului platit pana la acel moment, aveti dreptul legal, conform legislatie in vigoare privind protectia consumatorilor, ca in termen de 14 zile sa optati, atat pentru retragerea din abonament, cat si pentru rambursarea totala a sumei platite. Dreptul de retragere il puteti manifesta printr-o declaratie clara, datata si semnata, pe care o veti putea comunica la adresa de mail support@electrecord.com.
Rambursarea sumei platite de catre dumneavoastra pana la momentul solicitarii retragerii din abonament va opera si in situatia in care ati beneficiat de serviciile de streaming oferite de catre Platforma, respectiv ati descarcat continut media pus la dispozitie prin intermediul Platformei.
In situatia in care veti solicita dreptul de retragere din abonament in termenul expus mai sus, rambursarea sumei platite pana la acel moment va fi creditata in termen de maximum 10 zile lucratoare, calculate de la data la care Compania a fost informata cu privire la dreptul de retragere solicitat. Suma rambursata va fi transmisa in contul initial din care ati efectuat plata in vederea achizitionarii abonamentului.
In situatia in care utilizati un voucher cadou, discount sau alta modalitate autorizata de Companie, care permite utilizarea Platformei in mod gratuit sau cu pret redus, prevederile prezentului Contract raman aplicabile, exceptand modalitatile de plata si perioada de utilizare, care vor fi reglementate prin intermediul modalitatii de plata in cauza.

5.        Licenta privind utilizarea Platformei
5.1       Sub rezerva termenilor din prezentul Contract, Compania va acorda o licenta neexclusiva pentru utilizarea  Platformei (denumita in continuare “Licenta de Utilizare” si/sau “Licenta”) pentru o perioada limitata, pentru orice teritoriu, respectiv pentru intreaga perioada de valabilitate a abonamentului, care va fi netransmisibila, permitand utilizarea Platformei in interes strict personal si necomercial.
5.2       Prezenta Licenta se aplica si actualizarilor aduse Platformei, actualizari care inlocuiesc sau completeaza Platforma, actualizari care nu sunt distribuite impreuna cu o licenta separata si nu fac obiectului unui nou Contract.
5.3       Compania poate cesiona, licentia sau sublicentia prezentul Contract si/sau orice parte a acestuia, inclusiv drepturile si/sau obligatiile dumneavoastra care decurg din prezentul Contract, catre orice tert.
5.4       Continutul pus la dispozitia dumneavoastra prin intermediul Platformei este proprietatea exclusiva a Companiei si/sau a partenerilor acesteia, fara a ne limita la continutul audio, continutul audio-vizual, codul sursa al Platformei, baza de date, continut scris si/sau vizual, marci, insemne si logo-uri. Continutul este protejat de drepturi de proprietate intelectuala si industriala, fara a ne limita la drepturi de autor si drepturi conexe drepturilor de autor, drepturile privind detinerea si utilzarea marcilor, drepturile titularilor de brevete de invetie, orice incalcare a acestora fiind sanctionata conform legislatiei aplicabile.
5.5       Compania este titularul Platformei si al marcii Electrecord. Prin nicio dispozitie din prezentul Contract sau acordul privind utilizarea Licentei Neexclusive, nu se va putea interpreta ca o transmitere catre utilizator a dreptului de proprietate a Platformei sau a dreptului asupra marcii si/sau a oricarui continut din Platforma.
5.5       Copierea, distribuirea sau orice alta utilizare contrara prezentelor prevederi sunt interzise. Utilizatorului Ii este interzis dreptul de a folosi in scopuri comerciale, vinde, revinde, cesiona, licentia, modifica, efectua copii ale continutului sau ale materialelor descarcate din Platforma.

6.        Contul de Utilizator
6.1          La inregistrarea Contului de Utilizator, nu veti putea folosi un nume de utilizator sau adresa de email care apartin sau care sunt deja utilizate de catre o alta persoana inregistrata ca utilizator, care pot fi interpretate ca apartinand unui alt utilizator, care incalca drepturile de proprietate intelectuala sau alte drepturi ale unui alt utilizator, care sunt sau pot fi considerate ofensatoare sau imorale. Nu sunt acceptate inregistrarile multiple de Conturi de Utilizatori. In situatia in care vom constata ca aceeasi persoana, se conecteaza cu mai multe Conturi de Utilizator, ne rezervam dreptul de a sterge toate Conturile de Utilizator suplimentare primului Cont de Utilizator inregistrat.
6.2          Utilizarea Platformei se adreseaza in principal persoanelor in varsta de cel putin 18 ani. In mod exceptional, Platforma poate fi utilizata si de persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 - 18 ani doar cu acordul parintilor sau a tutorelui. In situatia in care varsta dumneavoastra este intre 14 si 18 ani, va rugam sa ne contactati la adresa de contact support@electrecord.com, pentru stabilirea modalitatii de furnizare a acordului parintilor sau tutorelui in vederea inchieierii Contractului si, finalmente, a utilizarii Platformei. Detalii suplimentare in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal cu privire la copii le puteti gasi in Politica de confidențialitate.
6.3          In situatia in care accesul la Platforma va fi permis doar temporar, Compania isi rezerva dreptul de a retrage sau modifica acest aspect printr-o informare prealabila.
6.4          Utilizatorul are dreptul de a utiliza Platforma doar in conformitate cu prezentele clauze, care se vor completa cu termenii si conditiile specifice fiecarui sistem de operare si cu cele prevazute in platformele de unde s-au realizat instalarile, respectiv iOS, Android, App Store si Google Play. Platforma poate fi descarcata, accesata si utilizata doar pe un terminal mobil sau echipament electronic detinut si controlat de catre utilizator. Utilizatorul se va asigura ca terminalul mobil si/sau echipamentul electronic indeplineste specificatile tehnice necesare utilizarii Platformei.
6.5          Platforma este disponibila pentru descarcare in AppStore, Google Play, descarcarea acesteia fiind gratuita. Totodata, Platforma poata fi accesata si utilizata si prin intermediul website-ului https://www.electrecord.com.
6.6          Responsabilitatea mentinerii confidentialitatii parolei pe care o utilizati pentru a accesa Platform este strict in sarcina dumneavoastra. Este interzis transferul catre terte parti a parolei sau numelui de utilizator, respectiv imprumutul sau transferul in alt mod a informatiilor prin care se asigura utilizarea sau accesul dumneavoastra la Platforma. Responsabilitatea va va apartine pentru toate interactiunile cu Platforma care apar in legatura cu numele dumneavoastra.
6.7          In vederea luarii unor masuri rapide si efective, este recomandabil a ne anunta imediat in cazul in care sesizati orice utilizare neautorizata a parolei dumneavoastra privind Contul de Utilizator sau orice alta incalcare a securitatii legate de acesta. Este recomandabil a va deloga din Platforma (daca este cazul), dupa sfarsitul fiecarei sesiuni de utilizare a Platformei.
6.8          Compania isi rezerva dreptul de a nu-si asuma raspunderea pentru orice pierderi sau daune care rezulta din nerespectarea culpabila de catre dumneavoastra a oricaror dintre obligatiile reglementate prin prezentul articol.
6.9          Totodata, aveti obligatia de a: In situatia interventiei incalcarii a oricarei obligatii dintre cele mai sus prevazute, Compania va avea dreptul de a bloca pentru o perioada nelimitata accesul la Contul de Utilizator, respectiv de a folosi toate mijloacele legale in vederea repararii prejudiciilor cauzate de nerespectarea acestora.

7.         Garantii si Raspundere
             Garantii
7.1       Compania furnizeaza serviciile Platformei “ca atare” si “asa cum acestea sunt disponibile” la momentul validarii Contului de Utilizator cu diligenta si competenta rezonabila. Compania nu isi asuma nicio promisiune sau garantie in legatura cu Platforma si, in special, nu va garanta faptul ca: Raspundere
7.2       Orice raspundere a Companiei (inclusiv angajatii, asociatii/actionarii sau societatile afiliate) pentru utilizarea de catre dumneavoastra a Platformei, se va stabili conform prezentului Art. 7.
7.3       Compania exclude orice raspundere contractuala sau delictuala fata de dumneavoastra sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevazute in prezentul regulament sau previzibile la momentul incheierii acestuia, fie ca sunt efective la momentul producerii lor (damnum emmergens) sau provin din beneficii nerealizate (lucrum cessans), nascute din utilizarea sau lipsa posibilitatii de utilizare de catre dumneavoastra a Platformei, provenite din culpa Companiei (neglijenta, imprudenta), indiferent daca Compania a fost avertizata sau a constatat singura de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.
7.4       Compania nu exclude raspunderea pentru situatii in care aceasta nu poate fi exclusa legal, respectiv pentru neglijenta grava, frauda, abuz, vatamari corporale sau deces, daca nu a luat masuri pentru avertizarea posibilitatii producerii acestora. Raspunderea Companiei este totusi exclusa daca aveati la cunostinta, ati fost altfel informat sau exista o asteptare rezonabila ca aveti la cunostinta faptul ca asemenea situatii se pot produce.
Raspunderea dumneavoastra
7.5       Prin incheierea contractului declarati si va obligati ca veti despagubi Compania pentru orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat noua prin incalcarea obligatiilor din prezentul Contract de catre dumneavoastra sau de catre persoanele care au acces la Platforma prin intermediul terminalului dumneavoastra.
7.6       Clauzele de raspundere raman valabile si dupa incetarea, dezabonare, dezinstalarea si/sau incetarea utilizarii Platformei.

8.         Modificarea continutului Platformei
8.1.      Ne rezervam dreptul de a schimba continutul sau caracteristicile tehnice ale oricarui aspect al Platformei, in orice moment, dupa cum vom considera oportun. In aceste conditii, acceptati ca va puteti afla in imposibilitatea utilizari Platformei pe perioada modificarilor sau ulterior.

9.         Incetarea Contracului
9.1       In situatia in care nu respectati, sau Compania are motive temeinice sa considere ca nu ati respectat oricare dintre prevederile prezentului Contract, la libera alegere, fara nicio alta notificare, Compania va putea denunta prezentul Contract si/sau inchide Contul de Utilizator, dumneavoastra fiind in continuare raspunzator pentru plata tuturor sumelor datorate conform abonamentul pentru care ati optat, pana la si incluzand data incetarii agreate initial.
             Totodata, Compania isi rezerva dreptul de a restriction, suspenda, rezilia prezentul Contract limitand accesul la toate sau la o parte a Platformei sau a continutului acesteia, in orice moment si din orice motiv fara o notificare prealabila fara nicio raspundere fata de dumneavoastra si fara returnarea sumelor platite pentru contravaloarea abonamentului, exceptie de la prezenta regula fiind situatia returnarii contravalorii in termenul de 14 zile cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 4.4.
9.2       Prezentul Contract poate fi denuntat si de catre dumneavoastra prin simpla dezabonare de la abonamentul pentru care ati optat si/sau prin stergerea Contului de Utilizator.
            In situatia in care ati optat pentru dezactivarea reinnoirii automate (dezabonare) incetarea contractului va opera din momentul expirarii numarului de zile ramase din abonament; in situatia in care ati optat pentru stergerea Contului de Utilizator, incetarea Contractului va opera de indata ce stergerea acestuia a fost validata, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la data stergerii.

10.      Comunicari 
10.1    Orice comunicare intre parti in legatura cu derularea prezentului Contract va fi efectuata prin intermediul informatiilor de contact furnizate de parti la incheierea acestuia.

11        Protectia datelor personale
11.1    Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa consultati Politica privind prelucarea datelor cu caracter personal.

12.      Forta majora
12.1    Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului Partilor si care nu poate fi evitat. Nu putem fi facuti responsabili, direct sau indirect, din cauze care nu depind de vointa Companiei. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de functionare ale echipamentului tehnic utilizat pentru functionarea Platformei, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Platformei, erorile de operare etc.

13.       Alte prevederi aplicabile
13.1    Prezentul Contract se completeaza, acolo unde este posibil, cu toate prevederile legale in vigoare in Romania cum ar fi, dar fara a se limita la cele privind comertul electronic, protectia consumatorului, incheierea contractelor prin mijloace electronice, protectia drepturilor de proprietate intelectuala, protectia datelor cu caracter personal si cele privind infractiunile in domeniul informatic, dupa cum este nevoie de la caz la caz.
13.2    Orice disputa legata de utilizarea continutului sau a Platformei este de competenta exclusiva a instantelor competente din Romania si va fi rezolvata conform legislatiei Romane aplicabile la momentul acesteia.
13.3    Alte utilizari ale Platformei pot fi supuse unor termeni si conditii speciale despre care veti fi informat la momentul potrivit, cu titlul de exemplu Termeni si Conditii Apple – in eventualitatea in care descarcati si utilizati Platforma pe un terminal mobil care utilizeaza sistemul de operare iOS, Termeni si Conditii Android – in eventualitatea in care descarcati si utilizati Platforma pe un terminal mobil care utilizeaza sistemul de operare Android, Termeni si Conditii procesator plati on-line.
 
Prezentele Conditii de utilizare se completeaza cu regulile si conditiile prevazute in licentele acordate Companiei de catre organismele de gestiune colectiva. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati la adresa support@electrecord.com.